Registrirani korisnici: korisnici koji su već pohađali seminare pri Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Neregistrirani korisnici: korisnici koji prvi puta pristupaju registraciji.

Ukoliko ste pogriješili pri odabiru registrirani/neregistrirani korisnik, sustav će Vas automatski vratiti na ispravnu on-line prijavu.

Ako se na određeni tečaj prijavi manje od deset polaznika, termin tečaja se pomiče do prispijeća dovoljnog broja prijava, ili se uplaćeni iznos vraća na ime kotizacije.

U cijenu tečajeva uključeni su svi troškovi, uključivo troškovi pisanih materijala koji će biti podijeljeni polaznicima, te potvrde o pohađanju tečaja s istaknutim stečenim brojem bodova.

Detaljne informacije o pojedinom tečaju dobiti ćete u obavijesti putem e-maila.

Sve daljnje informacije možete dobiti svakog radnog dana od 10.00-12.00 sati na broj telefona 01/3780-123, odnosno na web stranicama Fakulteta: www.grad.hr ili na e-mail: strucno.usavrsavanje@grad.hr