Program stručnog usavršavanja u graditeljstvu
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Online prijavaUkoliko ste prethodno već registrirani polaznik, zaobiđite proces registracije i ispunite samo obrazac za prijavu.

REGISTRACIJA POLAZNIKA

Ime: 
Prezime:
OIB polaznika:
Datum rođenja: 
..
(npr: 22.12.1970)
Mjesto rođenja:

(napomena: molimo upisati samo mjesto rođenja,
bez bližeg grada, županije itd)
Kućna adresa: 
Poštanski broj : 
Grad : 
E-mail adresa:
Telefon privatni: 
Mobitel privatni: 

PODACI O TVRTKI

Naziv tvrtke:
Telefon tvrtke:
Mobitel tvrtke:
Fax tvrtke: 
Adresa tvrtke: 
Poštanski broj: 
Grad tvrtke: 
OIB tvrtke: 
Radno mjesto: 

PRIJAVLJUJEM SE ZA POHAĐANJE TEČAJA

* Prekriženi tečajevi su popunjeni i na njih se nije moguće prijaviti